Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » Warunki gwarancyjne
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Dodatkowe opcje przeglądania
Nasze nowości
Piła ręczna Dachhexe K 200 w zestawie

Piła ręczna Dachhexe K 200 w zestawie3 094,81 PLN brutto2 516,11 PLN netto

Laser obrotowy hedue® S3

Laser obrotowy hedue® S34 898,30 PLN brutto3 982,36 PLN netto

Niwelator optyczny NX32

Niwelator optyczny NX32539,41 PLN brutto438,55 PLN netto

Szablon profilowy PS1

Szablon profilowy PS1135,11 PLN brutto109,86 PLN netto

Laser liniowy hedue L1G

Laser liniowy hedue L1G1 574,65 PLN brutto1 280,20 PLN netto

Laser pozycjonujący PL1 bez uchwytu

Laser pozycjonujący PL1 bez uchwytu283,33 PLN brutto230,35 PLN netto

Adapter kątowy hedue WA1

Adapter kątowy hedue WA1158,01 PLN brutto128,46 PLN netto

Kątownik ciesielski niebieski 800 SB

Kątownik ciesielski niebieski 800 SB84,48 PLN brutto68,66 PLN netto

Katalog hedue
Okładka katalogu
Katalog MASC
Katalog MASC
Katalogi KNAPP
Katalog KNAPP
Katalogi KNAPP
Kontakt
 • AWO-SYSTEM - Paweł Wołącewicz
  NIP: PL 5971021562
 • E-mail:sklep@awo24.pl
 • E-mail:hedue@hedue.pl
 • Telefon+48 95 7609107
  +48 601 788083
 • Skypeawosystem
 • Godziny działania sklepuSklep: 24 h / Kontakt: 8-17

Warunki gwarancyjne

Warunki gwarancyjne

Gwarancja Jakości

 1. BUH AWO-SYSTEM udziela Nabywcy towaru gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w specyfikacji towaru gwarancji i liczy się od daty zakupu sprzętu. Wszystkie towary dostępne w sklepie hedue.pl posiadają Gwarancję Producenta i nie podlegają warunkom gwarancyjnym BUH AWO-SYSTEM i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem.
 2. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana na nowy lub zwrot pieniędzy za zakupiony towar.
 3. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Producenta
 4. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski
 5. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: (a) po upływie okresu Gwarancji; (b) w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Producent; (c) w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami BUH AWO-SYSTEM i Producenta towaru; (d) w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami BUH AWO-SYSTEM i Producenta towaru; (e) w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; (f) w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
 6. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez BUH AWO-SYSTEM oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. BUH AWO-SYSTEM rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do Producenta okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 7. Po zgłoszeniu wady zakupionego towaru Klient jest zobowiązany do zaniechania jego dalszego używania. W przypadku stwierdzenia faktu dalszego używania i korzystania z reklamowanego towaru, firma BUH AWO-SYSTEM w porozumieniu z Producentem może odstąpić od rozpatrzenia reklamacji.
 8. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej:
  - klient jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt BUH AWO-SYSTEM lub Producenta za pośrednictwem wskazanej firmy spedycyjnej, pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz RMA
  - lub dostarcza towar własnym staraniem do siedziby firmy BUH AWO-SYSTEM
 9. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, BUH AWO-SYSTEM lub Producent stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, BUH AWO-SYSTEM poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez BUH AWO-SYSTEM lub Producenta kosztów.
 10. BUH AWO-SYSTEM nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 11. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć do BUH AWO-SYSTEM lub do Producenta w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu. W przypadku źle zapakowanego lub w ogólne nie zapakowane towaru na czas transportu BUH AWO-SYSTEM i Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszkodzenia powstałe podczas w trakcie transportu, które nie były zgłoszone. Uszkodzenia takie nie będą usunięte, chyba, że Klient za nie zapłaci.
 12. Klient zobowiązany jest dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie. Wyłączną odpowiedzialność za utratę wskazanych powyżej elementów ponosi Klient.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl